Drugoklasiści z Antolki dla przedszkolaków

"Zwiastuny wiosny”- pod takim hasłem odbyły się zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków z Antolki, przeprowadzone pod kierunkiem wychowawczyni klasy II. Celem zajęć było zapoznanie przedszkolaków...

Warszawski Teatr Edukacyjny w Miechowie

Uczniowie klas 0 – III Szkoły Podstawowej w Antolce pod opieką swoich wychowawczyń obejrzeli widowisko pt. "Pinokio” na scenie Domu Kultury w Miechowie. Artyści...

Sukces Kapeli Małopolanie z Książa Małego

28 kwietnia 2019 r. na XI Festiwalu Międzykulturowym w Dąbrowie Górniczej pt. „Zagłębie i Sąsiedzi”, Kapela Małopolanie w mocno obsadzonym przeglądzie, na 46 podmiotów...

3 maja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Książu Wielkim

"Źle dzieje się w Rzeczypospolitej. Oj, źle się dzieje! Magnaci mają przywileje. Biją się między sobą. Każdy chce mieć władzę i więcej ziemi. (…)...

Uczniowie SP Książ Mały i ich udział w patriotycznych uroczystościach

Z okazji Święta 3 Maja - uczniowie klasy V-VI SP w Książu Małym pod kierunkiem wychowawczyni Agnieszki Janus wystąpili na szkolnej akademii z programem...

Innowacje czytelnicze na wesoło w Książu Wielkim

26 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Książu Wielkim w ramach innowacji pedagogicznej pt. ,,Kto czyta książki, ten żyje podwójnie. Czytanie...

Uczniowie z Książa Małego promują postawy proekologiczne

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi obchodzonego corocznie 22 kwietnia, kojarzonego najczęściej z zakazami i nakazami tj. (zakręć kran!, zgaś światło!, drukuj dwustronnie!…), uczniowie SP...

Ekologiczne przedstawienie pierwszoklasistów z Antolki

Planeta jest naszym wspólnym dobrem, dlatego musimy, począwszy od najmłodszych lat, troszczyć się o środowisko naturalne. Z tego też powodu, jak również ze względu...

Ósmoklasiści z Antolki szukają swej edukacyjnej drogi

W okresie kiedy ósmoklasiści podejmują decyzję co do dalszego kształcenia, uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Antolce odwiedzili szkoły średnie w Miechowie. Kilka dni...

Niedziela Palmowa z udziałem uczniów  i  KGW z Książa Małego

Corocznie panie z KGW w Książu Małym przygotowują swoją wielką kolorową palmę i tak,  jak uczniowie podtrzymują tą piękną tradycję robienia palemki. Panie swoją...

NAJBARDZIEJ POPULARNE

Z ostatniej chwili