Kompleksowa modernizacja świetlicy w Pstroszycach II

0
394

Gmina Miechów realizuje inwestycję pn.”Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pstroszycach Drugich oraz utworzenie Centrum Promocji Obszarów Natura 2000”.  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Kompleksowa modernizacja świetlicy w Pstroszycach Drugich prowadzona jest wieloetapowo.

W ramach zadania częściowego nr 1 wykonano m.in.: stolarkę okienną i drzwiową, instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną oraz docieplenie stropodachu.
Dokonano także odbioru zadania częściowego nr 2, które dotyczyło wykonania przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy.

W chwili obecnej trwa docieplenie ścian zewnętrznych oraz montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, systemu grzewczego i instalacji fotowoltaicznej. Prowadzone są roboty malarskie i wykończeniowe wewnątrz budynku. Końcowy etap prac obejmować będzie wykonanie dojścia do budynku.
Wartość inwestycji realizowanej przez miechowski samorząd wynosi 582 996,13 zł, w tym dofinansowanie pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 370 959,00 zł. Zakończenie robót zaplanowano na czerwiec 2020 r.

W porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie planowane jest utworzenie centrum promocji obszarów Natura 2000. W miejscu tym prowadzone będą zajęcia edukacyjne oraz działania skierowane na promocję obszarów Natura 2000 na terenie Miechowszczyzny. Zajęcia i warsztaty skierowane będą m.in. do uczniów, studentów, przedstawicieli sołectw, kół gospodyń, seniorów i turystów.