Choć planowany umowny termin zakończenia inwestycji to 15 sierpnia br., to wykonawca – Hubert Wójcik, właściciel firmy „ECOFORMA” z Kielc zakłada, że przebudowę boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie uda się zrealizować w przeciągu półtorej miesiąca – do końca czerwca.

Ogólne zaawansowanie robót wykonawca ocenia na poziomie 75% Pozostały ostatnie prace przed nałożeniem sztucznych nawierzchni poliuretanowych oraz instalacją wyposażenia boisk.

O tym jak zmienia się sportowe otoczenie Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie, 13 maja przekonali się starostowie powiatu miechowskiego – Jacek Kobyłka i Paweł Osikowski. Towarzyszyła im dyr. szkoły – Maria Paschek.

Przypomnijmy zakres przewidzianych do wykonania prac:

  • bieżnia z wykonaniem drenażu, okrężna czterotorowa 250 m wraz z bieżnią prostą o całkowitej długości 120 m o nawierzchni poliuretanowej,
  • skocznia do skoku w dal o długości bieżni (rozbiegu) 42 m o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach zeskoczni 8,0 x 3,0 m,
  • boisko do piłki ręcznej i nawierzchni poliuretanowej 44,0 x 22,0 m, w tym wydzielone boisko do piłki siatkowej (wymiary pola gry 18,0 x 9,0 m), od strony północnej boiska piłkochwyt o długości 100 mb, za bramkami boiska do piłki ręcznej piłkochwyty długości 22,0 i wysokości 6 m,
  • boisko do piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 24,0 x 13,0 m,
  • boisko do piłki koszykowej o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 32,0 x 17,0 m (wymiary pola gry 28,0 x 15 m),
  • wymiana wyposażenia boiska do piłki nożnej: montaż bramek aluminiowych o wymiarach 5,0 x 2,0 m wraz z siatkami oraz piłkochwytów o długości 22,0 m i wysokości 6,0 m za bramkami,
  • dojścia do obiektów o nawierzchni z kostki brukowej i płyt betonowych.

Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) (około 50% kosztów kwalifikowanych).

Krzysztof Capiga