Kolejny rok realizacji projektu 3D for VET w ZS Nr 2 w Miechowie

0
264

W Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie 01 września 2017 r. rozpoczęła się realizacja projektu Erasmus+ Strategiczne Partnerstwo dla Rozwoju Kompetencji w 3D Nr projektu 2017-1-HR01-KA202-035386. Kluczowym działaniem w tym projekcie jest współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w środowisku międzynarodowym. Głównym celem jest poprawa pozycji uczniów na rynku pracy poprzez wykorzystanie technologii 3D w kształceniu formalnym, wykorzystywanie ich wiedzy w praktyce i współpracę z kolegami z innych krajów Unii Europejskiej.

W ramach projektu zostało zrealizowanych wiele działań zarówno przez uczniów kształcących się w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych : wizyty studyjne, międzynarodowe spotkania szkoleniowe, warsztaty dla młodzieży.

20 uczniów klas Technikum kształcących się w zawodzie technik teleinformatyk miało okazję wyjechać na dwa 5 – dniowe spotkania międzynarodowe do Poniewieża na Litwę i do Puli w Chorwacji. Mobilności uczniów miały na celu poznawanie innowacyjnych technologii opartych na projektowaniu i drukowaniu modeli 3D oraz na podnoszeniu ich kompetencji językowych wśród młodzieży z krajów partnerskich.

Kolejnym działaniem w projekcie były i są warsztaty dla młodzieży prowadzone przez nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu, którzy swoja wiedzę i umiejętności nabywali na organizowanych międzynarodowych spotkaniach w Austrii i Chorwacji. Na szkolnej drukarce Signal XXXL zakupionej z budżetu projektu Strategiczne Partnerstwo dla Rozwoju Kompetencji w 3D uczniowie naszej Szkoły z klas technik teleinformatyk i technik pojazdów samochodowych mogą sprawdzić swoje sprawności w nabywaniu innowacyjnej wiedzy i umiejętności.

Jednym z rezultatów projektu będzie podręcznik do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń na drukarce 3D, nad którym pracują wszyscy partnerzy projektu z Chorwacji, Litwy, Austrii i oczywiście nauczyciele naszej Szkoły. Podręcznik zostanie wydany w 4 językach i z pewnością przyczyni się rozpowszechnianiu tej innowacyjnej technologii, nie tylko w naszej Szkole.

Projekt 3D FOR VET zakończy się 31 sierpnia 2020 roku, ale przed nami jeszcze jedno międzynarodowe spotkanie w Puli. Czas przemyśleń o tym w jaki sposób udział w projekcie przyczynił się do innowacyjnej dydaktyki i rozwoju kompetencji naszych uczniów i nauczycieli przekażemy w kolejnym sprawozdaniu.

/ZS2/