Zakup laptopów dla szkół gminnych

0
393

W ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła” Gmina Miechów uzyskała dofinansowanie  w wysokości 69 600 zł na zakup sprzętu komputerowego.

Wsparciem objęte zostały szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie, Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz Szkoły: w Bukowskiej Woli, Pojałowicach, Jaksicach i Pstroszycach do których przekazanych zostanie łącznie 45 laptopów.

Sprzęt komputerowy zostanie wypożyczony uczniom na czas nauki zdalnej, następnie laptopy wrócą do pracowni szkolnych i będą służyły jako pomoc dydaktyczna.

Jednocześnie dziękujemy Firmie Net-Bis z Miechowa za bezpłatne zainstalowanie internetu oraz  darmowy dostęp do sieci internetowej dla pięciu rodzin.

Zakup sprzętu został z całości sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.