Skromne obchody 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

0
607

Niestety, nie mogło być inaczej… Tegoroczne obchody 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja po raz pierwszy od niepamiętnych czasów miały charakter skromny, ale jakże wymowny i refleksyjny. Ze względu na pandemię koronawirusa i związane z nią obostrzenia i konieczność zachowania odpowiednich środków ostrożności, powiatowo-miejskie uroczystości ograniczone zostały do minimum.

O godzinie 13. w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie odprawiona została Msza św. za Ojczyznę, zarówno w pojęciu globalnym jak i lokalnym – powiatowym. Ksiądz proboszcz Franciszek Siarek modlił się także za ład moralny i społeczny w całym Narodzie oraz o ustanie epidemii, która doskwiera wszystkim w wielu wymiarach życia osobistego i społecznego.

Po odprawionej liturgii Jacek Kobyłka, Starosta Powiatu Miechowskiego z Krzysztofem Świerczkiem, przewodniczącym Rady Powiatu oraz Dariusz Marczewski z Andrzejem Banaśkiewiczem, burmistrzowie Gminy i Miasta Miechów, złożyli kwiaty na Rynku pod Pomnikiem z Orłem.

Przed uroczystościami miechowskimi, starosta z samorządowcami – wójtem Markiem Szopą i przewodniczącym Rady Gminy Henrykiem Humą uczcili 3 Maja składając wiązanki pod pomnikami w Książu Wielkim.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa