Aplikacja „Kwarantanna domowa” – jak i kiedy używać?

0
274
Osoby podlegające kwarantannie od 1 kwietnia dnia, które nie zainstalują aplikacji „Kwarantanna domowa” podlegają karze grzywny, z wyłączeniem (zgodnie z art. 7e ust 2 Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) osób które: nie są abonentem lub użytkownikiem sieci telekomunikacyjnej bądź nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie aplikacji „Kwarantanna domowa”. W takim przypadku obowiązkowe jest wypełnienie oświadczenia, które jest dostępne na stronie www.gov.pl   wraz z instrukcją jej przesłania. Na powyższej stronie są dostępne wszystkie informacje o aplikacji. Na stronach Komend Miejskich i Powiatowych Policji zamieszczone są artykuły dotyczące aplikacji wraz z filmem instruktażowym  jej  pobrania.
 
Osoby, które rozpoczęły kwarantannę przed dniem 1 kwietnia br.  prosimy o skorzystanie z przedmiotowej aplikacji, pozwoli to na zmniejszenie ilości osobistej kontroli osób ” na kwarantannie” przez  funkcjonariuszy policji, straży miejskiej i żołnierzy,  a tym samym na realizację pozostałych zadań tych służb mających na celu zapewnienie nam wszystkim bezpieczeństwa, choćby kontroli przestrzegania nakazów i zakazów związanych z zagrożeniem COVID-19.
 
Uwaga! Aplikacja nie przedłuża  czasu kwarantanny, jest bezpłatna, umożliwia zgłoszenie się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które w uzasadnionych przypadkach mogą służyć pomocą. 
Policja nie jest administratorem aplikacji, wszelkie pytania należy kierować na numer infolinii 22 165 57 44.