Zmiana organizacji pracy miechowskiego starostwa

0
499

W związku z epidemią koronawirusa, Starostwo Powiatowe w Miechowie wprowadziło zmiany w organizacji pracy. Jednocześnie wystosowano apel do petentów, który publikujemy poniżej:

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Miechowskiego
W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo oraz pracowników naszego Urzędu, w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju, na mocy Zarządzenia Starosty Powiatu Miechowskiego od dnia 30 marca 2020 r. wprowadzone zostaną maksymalne środki ostrożności w postaci ograniczenia dostępu osobom z zewnątrz do Starostwa Powiatowego w Miechowie.

Zwracamy się z serdecznym apelem do Państwa o wyłączne kontaktowanie się z pracownikami Starostwa – telefoniczne, bądź za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Dokumenty w formie papierowej będzie można składać w zaklejonych kopertach lub trwale zespolone do skrzynki podawczej umieszczonej na parterze budynku Starostwa przy ul. Racławickiej 12. Po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym, możliwa będzie osobista wizyta klienta w Starostwie jedynie w sytuacji niecierpiącej zwłoki, która mogłaby wyrządzić niepowetowaną szkodę lub spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludzkiego.

Kontakty do poszczególnych pracowników Starostwa można znaleźć tutaj

Bardzo prosimy o wyrozumiałość Szanownych Mieszkańców w tym niezwykle trudnym czasie dla nas wszystkich. Chrońmy siebie i swoich najbliższych.