13. edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł”

0
258

Komenda Powiatowa Policji w Miechowie uczestniczy w 13. edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”.  Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Tegoroczna edycja konkursu objęta jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, a sama uroczystość wręczenia wyróżnień zostanie wpisana w centralne obchody Święta Policji.

Pierwszy konkurs odbył się w 2008 r. i do chwili obecnej wyłonił 60 funkcjonariuszy, którzy wg oceny społeczeństwa zasłużyli na wyróżnienie z uwagi na profesjonalizm wykonywania służby, niesioną pomoc, szczególnie w obszarach objętych przemocą w rodzinie czy też posiadaną empatię.

Zgłaszanie policjantów do konkursu „Policjant, który mi pomógł” trwa do 31 maja 2020 r., może je dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Zwycięzców  wybierze Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, laureaci ostatnich trzech edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres: pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres: „Niebieska Linia”, 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13.

Formularz można pobrać na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl, gdzie również widnieje regulamin konkursu.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania kandydatów, sama nominacja policjanta jest szczególnym wyróżnieniem.