Dyżury Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miechowie

0
272

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miechowie uruchamia popołudniowe dyżury dla osób uzależnionych, współuzależnionych, jak również mieszkańców gminy Miechów, którzy chcą zgłosić problem alkoholowy w swoim najbliższym otoczeniu i uzyskać pomoc.

Dyżury pełnione przez Iwonę Janus-Stanecką, specjalistę psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, odbywać się będą w godz.16.00-17.00 w pokoju numer 11 (parter) Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie w następujących terminach:

 • 6 oraz 20 kwietnia,
 • 11 oraz 25 maja,
 • 8 oraz 22 czerwca,
 • 13 oraz 27 lipca,
 • 10 oraz 24 sierpnia,
 • 14 oraz 28 września,
 • 12 oraz 26 października,
 • 9 oraz 23 listopada,
 • 7 oraz 21 grudnia.

Przypominamy, iż wnioski oraz porady dotyczące osób uzależnionych można również uzyskać w godzinach pracy Urzędu w Referacie Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, pok. 214 oraz 215 (II piętro) w godzinach:

 • poniedziałek w godz. 8:00-16:00
 • wtorek – piątek w godz. 7:00-15:00

Tel. 41 383 00 40, wew. 14, e-mail: mwilk@miechow.eu

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przymusowe leczenie można skierować osoby, które w związku ze swoją chorobą alkoholową:

 • powodują rozkład życia rodzinnego,
 • powodują demoralizację nieletnich,
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
 • uchylają się od obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny.

Aktualny skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miechowie:

 • Magdalena Wilk – przewodnicząca
 • Lech Kochański – wiceprzewodniczący
 • Iwona Janus-Stanecka – członek
 • Katarzyna Kapuścińska – członek
 • Paulina Koprowska – członek
 • Adam Nowicki – członek
 • Agnieszka Włosowicz – członek

Wniosek o objęcie leczeniem odwykowym – plik pdf
Wniosek o objęcie leczeniem odwykowym – plik doc