Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące koronawirusa

0
269
dr Florian Kącki, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie

Postępowanie w razie zakażenia lub podejrzenia o zakażenie osób koronawirusem było tematem nadzwyczajnego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się w czwartek 5 marca 2020 r.

Mirosław Dróżdż, dyr. Szpitala św. Anny w Miechowie omówił przygotowanie placówki do przyjęcia osób zakażonych lub podejrzanych zakażeniem. Zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego, miechowski szpital posiada 3 stopień Referencyjności. Wprowadzono procedurę PRE – TIAGE, czyli wstępną segregację medyczną prowadzona w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Przygotowana została procedura w przypadku zgłoszenia się pacjenta zakażonego lub z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

Szpital posiada niewielkie zapasy środków ochrony osobistej dla personelu medycznego – trudności z zakupem tych środków. Zamówiono 2 namioty dla Oddziału SOR dla procedury PRE – TIAGE.

Dyrektor uczulał i jednocześnie apelował, by osoby z podejrzeniem zarażenia koronawirusem kontaktował się ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, bądź też Oddziałem Zakaźnym, którym Szpital dysponuje. Przestrzegał przed udawaniem się do ośrodków zdrowia, czy też na SOR. Z informacji dyrektora wynika, że istnieje problem z transportem ewentualnej osoby zakażonej jak również z materiałem zakaźnym (próbki do laboratorium).

Florian Kącki, szef Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Miechowie potwierdził, że jego jednostka dysponuje wspomnianymi środkami transportu. Wojewódzka Stacja Sanitarna dysponuje 4 samochodami do transportu materiału zakaźnego ze szpitali do laboratoriów. Transport pacjentów zapewnia Krakowskie Pogotowie Ratunkowe na zlecenie placówek medycznych. Wystosował apel o stosowanie szeroko pojętej profilaktyki, dokładne mycie rąk, dbanie o higienę, prawidłowe odżywianie oraz unikanie w miarę możliwości zbiorowisk dużej ilości osób.

Z informacji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Miechowie wynika, iż na miejsce ewentualnej kwarantanny został wyznaczony obiekt Bursy Szkolnej w Miechowie, w Wojewódzkim Planie działań na wypadek epidemii przewidziane jest odosobnienie w tym obiekcie 60 osób. Obiekt w każdej chwili może służyć na potrzeby kwarantanny.

Służby mundurowe (Policja i Państwowa Straż Pożarna) zapewniały, że wykonują swoje czynności w pełnym wymiarze. Na dzień dzisiejszy funkcjonariusze tych służb są zabezpieczeni w środki ochrony osobistej, ale w przypadku większej ilości zdarzeń np. komunikacyjnych, gdzie KP PSP prowadzi działania w zakresie ratownictwa medycznego, istnieje obawa, że zapasy środków ochronnych szybko się wyczerpią.

Podczas Posiedzenia PZZK uzgodniono, że przepływ informacji następował będzie poprzez powołane osoby na szczeblu powiatowym oraz gminnym.  Na koniec zaapelowano raz jeszcze o środki ostrożności, oraz stosowanie szeroko pojętej profilaktyki

PCZK Miechów