Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom” na szczeblu gminy Miechów

0
301

17 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie oraz Zarząd Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Miechowie przy udziale Burmistrza Gminy Miechów zorganizowali eliminacje już 43 edycji Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

Celem Turnieju była popularyzacja znajomości przepisów ppoż. oraz zasad postępowania na wypadek powstania pożaru – zgodnie z wytycznymi Komendy Głównej PSP, Zarządu Głównego ZOSP RP oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Eliminacje przebiegły w trzech grupach wiekowych (I – grupa uczniowie szkół podstawowych klasy I-VI, II – grupa uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII, grupa III uczniowie szkół ponadpodstawowych) na szczeblu gminy. Zwycięzcy z poszczególnych grup kwalifikują się do eliminacji  na szczeblu  powiatu, potem  województwa i kończą się eliminacjami centralnymi. W eliminacjach wzięło udział 55 dzieci i młodzieży ze wszystkich grup wiekowych uczęszczających do szkół z terenu gminy Miechów.

Dla uczestników TWPoż. nagrody w postaci okazałych pucharów, dyplomów i karnetów wstępu na miejską pływalnię ufundował Burmistrza Gminy i Miasta  oraz Prezes  Zarząd Miejsko-Gminny ZOSP RP w Miechowie.

Komisja turniejowa pracowała w składzie :

 1. mł. bryg. Tadeusz Szuma – KP PSP w Miechowie
 2. mł. bryg Artur Zieliński – KP PSP w Miechowie
 3. mł. kpt. Konrad Karoń – KP PSP w Miechowie
 4. Wiesław Manterys – Komendant Gminny ZOSP w Miechowie
 5. Janusz Siudak – Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

Nagrody dla zwycięzców turnieju wręczyli :

Wiesław Manterys Komendant Gminny ZOSP oraz Przewodniczący Komisji Konkursowej mł.kpt Konrad Karoń z Komendy Powiatowej PSP w Miechowie.

Oto wyniki eliminacji gminnych Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

Grupa I szkoły podstawowe  klasy I-VI :

 • I      Mikołaj MAJ  –  Szkoła Podstawowa Nr 1  
 • II    Katarzyna POGOŃ  –  Szkoła Podstawowa Nr 2
 • III   Tymoteusz MAJ – Szkoła Podstawowa Nr 1

Grupa II szkoły podstawowe  klasy VII-VIII :

 • I      Kacper CZERW  – Szkoła Podstawowa Nr 1
 • II    Szymon ADAMUS –  Szkoła Podstawowa Nr 1
 • III   Kacper WŁODARCZYK –Szkoła Podstawowa Nr 1

Grupa III szkoły ponadpodstawowe :

 • I      Jakub Szreder – Liceum Ogólnokształcące
 • II     Klaudia WŁODARCZYK– Liceum Ogólnokształcące
 • III   Oliwia NOWAK – Liceum Ogólnokształcące