157. rocznica bitwy miechowskiej upamiętniona

0
600

17 lutego 2020 w Miechowie odbyły się uroczystości upamiętniające bitwę miechowską. Obchody zainaugurowała Msza święta sprawowana w kościele św. Barbary na miechowskim cmentarzu. Nabożeństwo celebrował ks. proboszcz Franciszek Siarek. Homilię wygłosił ks. Stanisław Strycharczyk., w której przypominał nazwiska poległych powstańców. Podkreślał, że powstanie styczniowe było jednym z największych, a zarazem najtragiczniejszych zrywów niepodległościowych w historii Polski, zaś bitwa miechowska jej krwawym epizodem.

W hołdzie poległym, pod pomnikiem powstańców złożono kwiaty. Następnie kolumna pocztów sztandarowych, prowadzona przez  Mirosława Grędę oraz Orkiestrę  Dętą „Sygnał” przemaszerowała szlakiem powstańców – ulicą Józefa Piłsudskiego do Rynku.

Przy pomniku z Orłem, dowódca grupy rekonstrukcyjnej „Żuawów Śmierci” z Buska Zdroju Robert Osiński odczytał apel poległych, w którym przypomniał nazwiska bohaterskich obrońców Miechowa, powstańców i mieszkańców miasta. Po oddaniu salwy honorowej, kwiaty złożyli samorządowcy, przedstawiciele zakładów pracy, szkół i kombatantów.

Dalsza cześć uroczystości odbyła się w Muzeum Ziemi Miechowskiej, gdzie okolicznościową prelekcję wygłosił dyrektor – Włodzimierz Barczyński. 

Podczas spotkania burmistrz Dariusz Marczewski wraz przewodniczącym rady Zenonem Czekajem, wręczyli nagrody zwycięzcom konkursów edukacyjnych organizowanym na szczeblu gminnym. Pucharem nagrodzono Szkołę Podstawową Nr 2 w Miechowie – zwycięzcę II edycji questu historycznego o Bitwie Miechowskiej, który przeprowadzono przy udziale Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie oraz Szkoły Podstawowej z Bukowskiej Woli i Pojałowic.

Jak co roku, miechowskie uroczystości uświetniła wymieniona już grupa rekonsrukcyjna „Żuawów Śmierci” z Buska Zdroju, a po raz pierwszy w miechowskich obchodach uczestniczyli przedstawiciele „Małogoskiego Oddziału Powstańczego 1863 r. Klub Historyczny z Małogoszcza”.  

W obchodach rocznicowych udział wzięli przedstawiciele samorządu gminy i powiatu miechowskiego: Wicestarosta Miechowski – Paweł Osikowski, Przewodniczący Rady Powiatu – Krzysztof Świerczek, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów – Dariusz Marczewski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie – Zenon Czekaj, przedstawiciel Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz Tomasz Gwizdała Wójt Gminy Jarzmanowice – Przeginia.

Pamięć o bitwie w Miechowie jest ciągle żywa, o czym świadczą m. in. konkursy wiedzy na jej temat organizowane co roku przy okazji kolejnych rocznic. Ich laureaci zostali nagrodzeni podczas okolicznościowego spotkania w Muzeum Ziemi Miechowskiej. W konkursie organizowanym przez powiat miechowski w kategorii uczniów szkół średnich najlepsza okazała się Dominika Muszyńska, przed Tomaszem Tomczykiem (oboje LO w Miechowie) i Julią Dziurą (Niepubliczne LO przy ZDZ w Miechowie). Puchar za zwycięstwo w grze miejskiej poświęconej bitwie trafił do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Miechowie.

A oto Laureaci konkursu wiedzy historycznej w konkursie organizowanym przez Gminę Miechów:

I Miejsce Wiktoria Motyka – Szkoła Podstawowa w Pojałowicach
II Miejsce Ex aequo Tomasz Durłak – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie
II Miejsce Ex aequo  Bartosz Szopa – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie
III Miejsce Wiktoria Szarek – Szkoła Podstawowa w Jaksicach
Wyróżnienie Ewa Uchto – Szkoła Podstawowa w Charsznicy

Zwycięzcy konkursu plastycznego organizowanego przez Gminę Miechów:

I Miejsce Patrycja Gajos – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie
II Miejsce Anna Duniec – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie
III Miejsce Nikola Włódarz – Szkoła Podstawowa w Pojałowicach
Wyróżnienia:
Natalia Majka – Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli
Patrycja Seweryn – Szkoła Podstawowa w Jaksicach
Kornelia Kot – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

Organizatorami obchodów 157. rocznicy Bitwy Miechowskiej rocznicowych był samorząd Gminy Miechów i Powiatu Miechowskiego.