Dzień Bezpiecznego Internetu – podsumowanie konkursu w SP w Książu Małym

0
231

11 luty  od 2004  jest  Dniem Bezpiecznego Internetu i organizowany jest z inicjatywy Komisji Europejskiej. Celem nadrzędnym tego święta jest zwrócenie uwagi na kwestie bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych oraz promocja pozytywnego wykorzystania  Internetu.

Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej w Książu Małym przygotowując się do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu zostali zapoznawani z tematyką zagrożeń, szkodliwości i uzależnienia od komputera i portali społecznościowych oraz telefonu komórkowego. Aktywnie uczestniczyli w dyskusjach na ten temat podczas godzin wychowawczych, oglądali  prezentacje multimedialne na lekcjach informatyki.

Na podsumowanie tych wszystkich działań przygotowali prace plastyczne na temat „Bezpieczeństwo w sieci”, a tym samym włączyli się do konkursu organizowanego przez Policję .

Na korytarzu szkolnym została przygotowana  gazetka tematyczna pt. „Bezpieczny Internet – Działajmy razem”.

We wtorek 11 lutego 2020 r. z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu w Szkole Podstawowej w Książu Małym gościła przedstawicielka Powiatowej Komendy Policji w Miechowie – starszy sierżant Lidię Kyzioł.

Pani Policjant wraz z komisją szkolną wytypowała do nagród i wyróżnień najciekawsze prace plastyczne uczniów w dwóch kategoriach wiekowych, nagrodziła również wszystkich uczestniczących w konkursie nagrodami rzeczowymi. Następnie przeprowadziła z dziećmi pogadanki na temat odpowiedzialności nieletnich za niewłaściwe  zachowania w sieci.