Narciarskie szaleństwo uczniów z Książa Wielkiego w Porąbce

0
535

Od 20 do 25 stycznia 2020 roku uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książu Wielkim uczestniczyli w Białej Szkole w Porąbce. Opiekunami dwudziestoczteroosobowej grupy uczniów byli: Mariusz Szumerowski – kierownik wycieczki , Grażyna Cież oraz Monika Rosół.

W pierwszym dniu  pobytu młodzież wraz z opiekunkami udała się na zebranie do świetlicy, gdzie został omówiony regulamin ośrodka.  Po południu miał miejsce spacer po malowniczej okolicy. Po powrocie do Domu Wczasów Dziecięcych uczniowie  mieli czas na rozpakowanie i przygotowanie do wieczoru zapoznawczego.

Następnego dnia wszyscy uczestnicy  w świetnych humorach zebrali się na świetlicy, gdzie zostały omówione zasady zachowania się na stoku oraz przypomniano zasady bezpiecznego korzystania z kolejki i wyciągu. Po zakończonej pogadance młodzi narciarze  pojechali na stok. Część dzieci, która miała pierwszy raz narty na nogach, zjeżdżała pojedynczo z nauczycielem. Pozostali uczniowie pod czujnym okiem opiekunów doskonalili swoją jazdę. 

Wieczorem zaś cała grupa świetnie bawiła się w Tajnego Agenta. W grze młodzież rozwiązywała skomplikowane zadania i zagadki. Po kolacji odbyła  się pogadanka na temat prawidłowego zachowania się w sytuacji zagrożenia. Za jej cel obrano uwrażliwienie i poprawę świadomości uczniów w zakresie różnych aspektów zdrowia i bezpieczeństwa.

W środę wszyscy wyruszyliśmy na kolejne szusowanie po stoku. Dzieci nabierały coraz to większej pewności podczas zjazdów z góry. Pogoda dopisała. Wszystkim uczestnikom wyjazd się podobał. Po podwieczorku wszyscy udali się do świetlicy, gdzie przedstawiono różne formy aktywności prozdrowotnej, ekologicznej i regionalnej. Zwrócono uwagę naszym uczniom na propagowanie zdrowego stylu życia i zachowań proekologicznych na co dzień, odpowiednie zagospodarowanie czasu wolnego, uświadomienie o szkodliwości działania środków odurzających, alkoholu i nikotyny, a zwłaszcza dopalaczy. Po zakończonym wykładzie zorganizowana została dyskoteka, na której młodzież miała okazję integrować się z uczniami innych szkół .

W czwartek po śniadaniu ruszyliśmy na kolejne czterogodzinne szusowanie. W przerwach między zjazdami uczniowie rzucali się śnieżkami.  Po powrocie zorganizowano ognisko z kiełbaskami, a następnie dzieci udały się do ośrodka na wieczór filmowy, podczas którego oglądały film animowany pt. ,,Klaus”

W piątek tradycyjnie zorganizowano kolejny wyjazd na narty. Tym razem był to stok Czarny Groń znajdujący się w miejscowości Rzyki. Były tam dwie trasy o różnym stopniu trudności – niebieska i czerwona. Narciarze wraz z opiekunami szusowali w grupach, mogąc tym sposobem sprawdzić swoje nowe umiejętności. Młodzież wykonywała slalom, a także odbyły się wyścigi oraz skoki na mini skoczniach. Co jakiś czas uczniowie odpinali narty, aby poszaleć  w śniegu  czy  porzucać się śnieżkami. Po powrocie ze stoku wszyscy udali się na obiad. Później nastąpiła krótka przerwa, a następnie zorganizowano zabawę pt. ,,Jaka to melodia?”. Uczestnicy, odgadując tytuły i wykonawców, świetnie się bawili, a zabawie towarzyszyły śpiewy i tańce.

W sobotę uczniowie po śniadaniu zaczęli pakowanie bagaży, a po załadowaniu ekwipunku do autokaru  pożegnali się z Wychowawcami Placówki oraz Panią Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych. Następnie przyszedł czas na ostatnie szusowanie na stoku.

Po zakończonym białym szaleństwie część uczniów oddała wypożyczony sprzęt narciarski, a następnie cała grupa udała się do autokaru. Czas szybko minął i uczniowie niechętnie opuścili malowniczą i pełną atrakcji miejscowość. Jednakże wszystkie dzieci wraz z opiekunami miło i bezpiecznie spędziły czas w Porąbce. Uczniowie kształtowali świadomość i umiejętność dbania o swoje zdrowie i zdrowie innych. Będą potrafili odpowiednio zaplanować swój czas wolny.

Mam nadzieję, że wyjazd na Białą Szkołę w Porąbce wszyscy będą miło wspominać i za rok znów tam wrócimy. Dziękuję w imieniu Dzieci wszystkim Rodzicom, a także Dyrekcji, dzięki którym wyjazd był możliwy. Pragnę również złożyć podziękowania w imieniu całej grupy Panu Markowi Szopie – Wójtowi Gminy Książ Wielki za dofinansowanie naszego pobytu na białej szkole.

                                                                                              Mariusz Szumerowski