Walne Zebranie Sprawozdawcze w OSP Miechów

0
842

W sobotę 25 stycznia br odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze w OSP Miechów.Po powitaniu przez prezesa dh Mirosława Grędę i rozpoczęciu zebrania, uczestnicy uczcili minutą ciszy tragicznie zmarłe małżeństwo Marię i Czesława Marchewków.

Przystąpiono do realizacji scenariusza zebrania, wprowadzono punkt dot. uzupełnienia składu Zarządu. W Zebraniu uczestniczyło grono zaproszonych gości: komendant powiatowy PSP w Miechowie – mł bryg Michał Majda, prezes OP ZOSP RP – dh Adam Domagała, Prezes OMG ZOSP – przewodniczący Rady Miejskiej – dh. Zezon Czekaj oraz st. bryg.Grzegorz Kosiński – emerytowany komendant Powiatowy PSP w Miechowie. W zebraniu uczestniczyła także drużyna kobieca OSP, która w roku 2019 zajęła II miejsca na zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu Miejsko – Gminnym oraz Powiatowym.

Sprawozdanie z działalności przedstawił prezes OSP Mirosław Gręda. Rok 2019 był bardzo owocny ponieważ wykonano bardzo długo oczekiwaną inwestycję, a mianowicie wewnętrzną instalację gazową oraz kompletną instalację centralnego ogrzewania wraz z technologią kotłowni gazowej. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków UGiM w Miechowie oraz dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW w Krakowie. Brakującą kwotę do wykonania inwestycji pokryła OSP Miechów z własnych środków.

Drugie zadanie polegało na remoncie instalacji wodno – kanalizacyjnej na parterze, wykonaniu nowego węzła sanitarnego wraz z pomieszczeniem higieniczno – sanitarnym na poddaszu. Wykonano również generalny remont pomieszczenia Zarządu OSP na poddaszu. Zadanie to sfinansowano ze środków MSWiA przekazanych przez Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie.

Po kolejnych sprawozdaniach skarbnika OSP dh Tadeusza Schaba i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dh Grzegorza Domagały nastąpiła dyskusja. Po jednogłośnym udzieleniu absolutorium dla Zarządu za 2019 rok, dokonano uzupełnienia składu w Zarządzie OSP. W jego skład wybrano dh Grzegorza Domagałę na funkcję gospodarza. Do Komisji Rewizyjnej wybrano dh Arkadiusza Włodarskiego, a jej przewodniczącym został dh Paweł Stachura. Na zakończenie zebrania nastąpiły podziękowania dla instytucji, które przekazały dofinansowanie do wykonanych inwestycji.

Pamiątkowe „Ryngrafy Św. Floriana” Prezes OSP wręczył dla Przewodniczącego Rady Miejskiej dh Zenona Czekaja oraz Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie mł .bryg Michała Majdy.

/OSP Miechów/