Staże zagraniczne – to zadanie nowoczesnej szkoły!

0
849

Dobrze o tym wiedzą w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie, dlatego „Ekonomik” od lat stawia na wyjazdy zagraniczne swoich uczniów.

To już kolejny projekt „Staże zawodowe gwarancją sukcesu”, który jest realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie w okresie od 01.12.2018 r. do 30.06.2020 r., przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Staże zagraniczne realizowane są w dwóch mobilnościach.

W ramach I mobilności w okresie 04.11 – 29.11.2019 r. grupa uczniów z kierunków technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk, technik geodeta oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, odbyła czterotygodniowy staż we Włoszech. Realizacja projektu pozwoliła młodzieży odbyć staże u włoskich przedsiębiorców, poznać kraj i nabyć nowe umiejętności, wiedzę i kwalifikacje, tak by stać się konkurencyjnym na europejskim rynku pracy i mieć łatwiejszy start w dorosłe życie. Podczas pobytu we Włoszech młodzież miała okazję oprócz Parmy – miasta sztuki i kulinariów zwiedzić Bolonię, Weronę – miasto Romea i Julii oraz Mediolan – stolicę mody i finansów.

W ramach II mobilności już  29 lutego 2020 r. kolejna 25 osobowa grupa uczniów wyjedzie do Włoch – Parmy. Przed wyjazdem na staż uczniowie przejdą przez proces przygotowania do mobilności organizowany w formie zajęć dodatkowych w szkole.

Zagraniczne praktyki zawodowe to już niemal stała oferta Ekonomika. W szkole jednocześnie realizowany jest też nowy projekt mobilnościowy pn. „Zagraniczna praktyka zawodowa moją szansą na sukces”, który rozpoczął się 31.12.2019 r. i będzie trwał do 30.01.2021 r. W ramach tego projektu grupa młodzieży wyjedzie na 4 tygodniowe staże do Grecji na Kretę. 

Praktyki w zagranicznych firmach umożliwią młodzieży powiązanie wiedzy teoretycznej z problemami życia zawodowego. Dzięki pracy w zakładach i wyjazdom uczniowie „Ekonomika” zdobywają nowe doświadczenia i są lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy. Udział w projektach jest bezpłatny i wszyscy uczniowie maja równy dostęp w procesie rekrutacji.

Umiejętności uczniów zdobyte podczas staży potwierdzane są przez uznawane w Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz krajowe certyfikaty, które z pewnością stanowią istotny punkt CV w procesie poszukiwania pracy.

Dyrektor Szkoły
oraz zespół projektowy 
w Zespole Szkół Nr 1