Styczniowa sesja Rady Gminy Gołcza

0
441

Bezpieczeństwo, porządek publiczny i ochrona przeciwpożarowa na terenie Gminy Gołcza w 2019 roku to przewodnie tematy XIII sesji Rady Gminy Gołcza, która odbyła się w dniu 23 stycznia 2020 r.

O stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego informował zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji w Miechowie mł. insp. Mariusz Gurda oraz kierownik Posterunku Policji w Charsznicy asp. Sławomir Hajduła. Zaś informacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2019 roku przedstawił komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie mł. bryg. mgr inż. Michał Majda, a także komendant gminny OSP Paweł Pysz.

Ponadto Rada Gminy Gołcza podjęła uchwały dotyczące zmiany w budżecie na 2020 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, ustalono szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, zdecydowano o oddaniu w najem części powierzchni budynku i dachu remizy OSP w Kamienicy z przeznaczeniem na instalację anten nadawczych. Dokonano również zmian we wzorze deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w zapisach uchwały o wyborze metody ustalania opłaty za odbiór odpadów.