Podsumowanie dotychczasowych działań stowarzyszenia „Rozwijamy Pasje”

0
508

18 stycznia 2020 r. w Sali Przyjęć Okolicznościowych Smaków z Alei Kasztanowej, odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania Stowarzyszenia „Rozwijamy pasje”. W spotkaniu wzięli udział członkowie stowarzyszenia, darczyńcy oraz rodzice dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach organizowanych przez tą organizację.

Po przywitaniu gości i zapełnieniu wszystkich miejsc, prezes stowarzyszenia – Ewa Majewska – Dudek, przystąpiła do omówienia prezentacji multimedialnej. Wspominała pierwsze myśli o powstaniu stowarzyszenia oraz skąd wziął się pomysł na nazwę i logo. Organizatorzy i zaproszeni goście wspólnie przypomnieli sobie wszystkie działania od momentu powstania tej organizacji. Wystąpienie nagrodzono licznymi oklaskami.     

W dalszej części spotkania wręczono pamiątkowe Podziękowania dla wszystkich firm i osób wspierających. Ewa Majewska – Dudek wyraziła swoje podziękowania członkom stowarzyszenia i rodzicom za wsparcie, zaangażowanie oraz poświęcony czas na rzecz stowarzyszenia „Rozwijamy pasje” a także firmom za życzliwość i bezinteresowna pomoc, za wsparcie finansowe i rzeczowe oraz wkład w rozwój stowarzyszenia. Zarząd stowarzyszenia również otrzymał podziękowania do przedstawiciele rodziców za wkład i trud włożony w organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz integrację lokalnej społeczności.        

Po części oficjalnej odbył się poczęstunek, integracja zaproszonych gości poprzez wspólne śpiewanie karaoke a także taneczna zabawa karnawałowa.