Miechowska Rada Seniorów i jej plany na 2020 rok

0
574

7 stycznia br. odbyło się kolejne posiedzenie miechowskiej Rady Seniorów. Podczas spotkania ustalono kwoty, które zostaną przeznaczone w 2020 roku na działania kulturalne oraz sportowe skierowane do osób starszych z terenu gminy Miechów.

Po konsultacjach z Dariuszem Marczewskim, Burmistrzem Gminy i Miasta Miechów oraz Sylwią Suchecką, Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, postanowiono, iż Gmina
Miechów nadal będzie finansowała warsztaty wokalne i taneczne zespołów: Korale, Mirella, Perły Miechowa oraz Chóru Klasycznego Jesienne Róże.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele os. gen. Wł. Sikorskiego, którzy poinformowali, iż w osiedlowej świetlicy zostaną uruchomione cykliczne spotkania dla seniorów. Rada podjęła decyzję o reprezentowaniu Gminy Miechów na Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie na Podhalu. Ponadto 18 maja seniorzy będą mogli wziąć udział w największej góralskiej Majówce w Polsce z okazji 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego
Jana Pawła II.

Szczegółowe informacje odnośnie wyjazdów dostępne są w Referacie Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UGiM.