Noworoczne spotkanie Strażaków

0
451

W czwartek 9 stycznia 2020 r. po raz pierwszy w nowym roku zebrał się Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Miechowie. W spotkaniu noworocznym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wziął udział starosta miechowski Jacek Kobyłka, proboszcz Parafii Grobu Bożego ks. Franciszek Siarek, komendanci KP PSP Miechów mł. bryg. Michał Majda i st. kpt. Mariusz Idzik, poprzedni komendant Grzegorz Kosiński, burmistrz i wójtowie poszczególnych gmin, druhowie prezesi oddziałów gminnych Związku oraz jednostek OSP.

Posiedzeniu przewodniczył prezes powiatowy Związku – dh Adam Domagała. Omówiono działalność Oddziału Powiatowego w 2019 roku, realizację przyznanych dotacji z różnych źródeł finansowania oraz przyjęto plany pracy Zarządu i Prezydium Oddziału, a także kalendarz uroczystości programowych na 2020 rok. Ustalono, iż Powiatowy Dzień Strażaka odbędzie się w sobotę 16 maja w Miechowie. Ponadto w tym roku przewidziano m.in. Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych.

Jak informował komendant Majda, w 2019 roku KP PSP podjęła w sumie 757 interwencji, na które składało się 177 pożarów,564 miejscowe zagrożenia i 16 alarmy fałszywe. W porównaniu do 2018 roku, niewiele, bo o 1% spadła liczba interwencji. W rozbiciu na poszczególne gminy, statystycznie przoduje Miechów – 345 zdarzeń, dalej kolejno są: Gołcza – 109, Charsznica – 97, Książ Wielki – 75, Słaboszów – 58, Kozłów – 46, Racławice – 27. Najwięcej tzw. miejscowych zagrożeń było o charakterze drogowym – 155 (wypadki, kolizje itp.). Gros z nich występuje w okresach feryjnych i wakacyjnym. Wciąż wzmożona liczba pożarów w poszczególnych okresach roku związana jest z intensyfikacją prac polowych – na wiosnę i w lecie (żniwa). Sporo jeszcze jest zdarzeń związanych z przewodami kominowymi. W okresie grzewczym było ich 35. Jak mówił komendant KP PSP, w związku z coraz większą świadomością społeczną, odnotowuje się coraz mniej zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. Jeśli chodzi o poszkodowanych w 2019 roku, w pożarach rannych było 8 osób, a jedna zginęła. W miejscowych zagrożeniach rany doznało 109 osób plus 2 ratowników (niegroźnie). Było 10 ofiar śmiertelnych.

Tradycyjnie w ratowaniu życia i mienia, wydatny wpływ miały jednostki ochotnicze, zwłaszcza wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Komendant Michał Majda zauważył, że jednostki z KSRG rokrocznie są coraz lepiej wyposażone. W jego opinii, w najbliższych latach pod tym względem dojdą one do najwyższego poziomu.

Niemały wpływ na wsparcie jednostek OSP z Powiatu Miechowskiego, miał program 5000+. O te pieniądze mogła ubiegać się każda jednostka spełniająca kryteria. Zasadniczą jego częścią był wpis do KRS. Na 83 jednostki z naszego powiatu, tylko 3 nie spełniły tego wymogu i nie skorzystały ze środków. Oprócz tego, jednostki przy wsparciu samorządów korzystały z innych programów, takich jak: Małopolskie Remizy, Bezpieczna Małopolska.

Ciekawą inicjatywą, która cieszy się powodzeniem jest obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wsparcia na ten cel udzieliają lokalne samorządy, w tym Powiat Miechowski. W 2019 roku MDP zgrupowane były w Kątach Rybackich, gdzie pod okiem instruktorów strażaków uczyli się regulaminu młodzieżowych zawodów sportowo – pożarniczych, udzielania pierwszej pomocy oraz zapoznawali się z funkcjonowaniem jednostek OSP, ceremoniałem pożarniczym i pracą w szeregach PSP.

Noworoczne posiedzenie Zarządu Oddziału Związku OSP RP w Miechowie zakończyły życzenia noworoczne i łamanie opłatkiem. Starosta Jacek Kobyłka dziękując za dotychczasową służbę strażaków, życzył im jak najmniejszej liczby interwencji wspominając o niezwykle ważnej roli i zaangażowaniu ochotników w działania ratownicze. Do tego przyłączył się ks. proboszcz Franciszek Siarek oraz druhowie komendanci.

Krzysztof Capiga