Książka przyjacielem uczniów z Książa Wielkiego

0
478

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Książu Wielkim  oraz Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowały w klasie III konkurs czytelniczo – plastyczny pt.„Książka moim przyjacielem”.

Celem konkursu było:

  • rozwijanie zainteresowań  czytelniczych, wzbogacanie słownictwa, wyrabianie nawyku   korzystania ze zbiorów bibliotecznych,
  • popularyzacja  kultury literackiej,
  • rozwijanie  wyobraźni i zdolności plastycznych.

Zadaniem konkursowym było wykonanie rysunku przybliżającego treść  przeczytanej książki (innej  niż lektura obowiązkowa) wypożyczonej  z biblioteki.

W Konkursie wzięło udział 20 uczniów.

Komisja oceniająca w składzie: Maria Miś, Małgorzata Ozga i Lidia Żurawska przyznała :

  • I miejsce –Julii Grzywnowicz
  • II miejsce-Michałowi Zegadło i Bartłomiejowi Przeździkowi
  • III miejsce-Zofii Nowak, Mateuszowi Grzelce i Zofii Jodłowskiej

Nagrody  książkowe zostały ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Książu Wielkim.