Jest taki zmierzch
wśród grudniowych szarych dni
kiedy w noc, gwiazda lśni…
Wigilii czas, każe nam u stołu stać
łamać chleb, razem trwać….

19 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Dziaduszycach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie wzorem lat poprzednich zorganizował spotkanie wigilijne dla osób samotnych oraz samotnie mieszkających z terenu gminy.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in.: wójt Gminy Słaboszów Marta Vozsnak, przewodniczący Rady Gminy Słaboszów Jerzy Pilawski wraz z radnymi, wicestarosta powiatu Paweł Osikowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Miechowskiego Stanisław Krawiec, jak również proboszcz Parafii Św. Mikołaja w Słaboszowie – ks. Antoni Seweryn.                                                                                                                                      Przed rozpoczęciem wspólnej wieczerzy zgromadzeni goście obejrzeli jasełka w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach oraz ze Szkoły Podstawowej w Janowicach.                                                                                                                 

Po występach odbyło się uroczyste łamanie opłatkiem oraz składanie życzeń świątecznych, następnie rozpoczął się poczęstunek wigilijny, składający się z tradycyjnych potraw wigilijnych. Na zakończenie tego spotkania wszystkie obecne osoby samotne otrzymały skromne upominki.                         

Spotkanie wigilijne pozwoliło uczestnikom oderwać się chociaż na chwilę od trosk codziennego życia i uroczyście rozpocząć okres Bożonarodzeniowy. W tak obfitej formie było ono możliwe do zorganizowania dzięki następującym sponsorom, którzy hojnie włączyli się w tę inicjatywę:    

 • Krakowski Bank Spółdzielczy o/Kalina Wielka,
 • Fryderyk Malmon,     
 • wójt Gminy Słaboszów wraz z radnymi Gminy Słaboszów,
 • Skarbnik Gminy Słaboszów,
 • „MATEX” Mirek Maksymilian,
 • Krawiec Stanisław Punkt Skupu Sprzedaży Detalicznej,
 • Adam Dulewski,
 • PHU Michał Zieliński,
 • Restauracja „Vita” Halina Muszyńska,
 • Związek Międzygminny Nidzica,
 • Jakub Bełtowicz Sieć Sklepów Rodzinnych „Wesoły Żuczek”, 
 • Ryszard Piwowarski Hodowla Ryb Słodkowodnych i Usługi Różne.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie składa podziękowania przybyłym gościom, jak również wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie spotkania wigilijnego.

Ilona Zegadło