Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego uhonorowany Medalem za Długoletnią Służbę

0
564
Zbigniew Bałazy (z lewej) odznaczony srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę i Jacek Kobyłka, starosta miechowski składający gratulacje

Postanowieniem z dnia 15 października 2019 r., Prezydent RP Andrzej Duda uhonorował Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Miechowie Zbigniewa Bałazy srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Odznaczenie to jest przyznawane jako nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Starosta Powiatu Miechowskiego Jacek Kobyłka 3 stycznia 2020 r. osobiście złożył gratulacje nagrodzonemu. Jak mówił Zbigniew Bałazy, w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego pracuje od stycznia 1999 roku, czyli już blisko 21 lat. Początkowo pełnił funkcję zastępcy Powiatowego Inspektora. Od czerwca 2015 jest szefem Inspektoratu. W rozmowie ze Starostą Zbigniew Bałazy stwierdził, że nadane mu odznaczenie państwowe traktuje osobiście jako wyraz docenienia i szczególnego wyróżnienia uczciwej i rzetelnej pracy całego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Miechowie.

Serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Miechowie za współtworzenie fundamentów i umacnianie struktur nadzoru budowlanego, osobiste zaangażowanie w pracę, poświęcenie na rzecz Państwa i Obywateli oraz kształtowanie prawdziwych wartości zawodowych, – złożyli: Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Norbert Książek. Podziękowania te wraz z okolicznościowymi życzeniami zostały utrwalone i wyeksponowane w formie pamiątkowej tablicy.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Miechowie (PINB) obecnie zatrudnia 7 pracowników. Od marca 2016r. Inspektorat zyskał nową, dobrze urządzoną i wyposażoną siedzibę zlokalizowaną w dogodnym, atrakcyjnym położeniu – w otoczeniu Parku Miejskiego przy ul. Marii Konopnickiej 6. Jak przyznaje inspektor Bałazy, PINB ma coraz więcej zadań i spraw do rozstrzygnięcia. Często są one dość skomplikowane i niełatwe. Jednak kierując się utartą zasadą, że „pozytywne podejście do sprawy daje już połowę sukcesu”  wraz z pracownikami wytrwale i konsekwentnie stara się rozwiązywać sukcesywnie bieżące sprawy i problemy.

Jak wyjaśnia inspektor Bałazy – złożony charakter prowadzonych przez PINB spraw wynika między innymi z tego, iż najczęściej uczestniczą w nich strony o spornych, skrajnie sprzecznych interesach. Ponadto prawo budowlane nie przewiduje przedawnienia w zakresie dochodzenia legalności i zgodności z przepisami prawa wzniesionych nawet dość dawno temu budynków i budowli.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zajmuje się m.in.: przyjmowaniem od inwestorów zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budowy, wydawaniem pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych, przeprowadzaniem kontroli budowy i stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych, prowadzeniem postępowań naprawczych, sprawdzaniem legalności i zgodności z przepisami wybudowanych już budynków i budowli oraz (w razie potrzeby) orzekaniem w zakresie ich legalizacji albo przymusowej rozbiórki. PINB podejmuje także formalno-prawne działania interwencyjne związane z zabezpieczeniem obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku działania sił natury (żywiołów), zajmuje się badaniem przyczyn i okoliczności oraz usuwaniem skutków katastrof budowlanych. Jest także jednym z ogniw struktur Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Miechowie rzetelnie wykonując swoje ustawowe zadania stoi na straży bezpieczeństwa i porządku prawnego w dziedzinie budownictwa na terenie całego powiatu miechowskiego. 

Krzysztof Capiga