Środowiskowy Dom Samopomocy w Kępiu rozbudowany

0
1440
Poświęcenie ŚDS Kępie po rozbudowie

W piątek 20 grudnia 2019 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kępiu uroczyście uruchomił dodatkowe 5 miejsc dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wiązało się to z rozbudową placówki, która odtąd wspomaga ogółem 25 osób.

W uroczystym otwarciu po rozbudowie, prócz podopiecznych Domu,  udział wzięli przedstawiciele władz gminy Kozłów – wójt Jan Zbigniew Basa, przewodnicząca Rady Gminy – Teresa Florek, skarbnik UG Barbara Krzyżyk, były dyr. placówki i jego twórca – Wojciech Pengiel, dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej – Bożena Tabor, dyr. Szkoły Podstawowej w Kozłowie – Leszek Misiak i miejscowy sołtys – Dariusz Skóra.

Wspominając o trudnościach związanych z remontem ŚDS, dyr. Anna Szyfko dziękowała dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy za udzielenie wsparcia w postaci pomieszczeń, w których można było solidnie realizować pracę terapeutyczną z podopiecznymi. Przypomniała także, iż niedawno, bo 2 lata temu, gmina Kozłów świętowała otwarcie Środowiskowego Domu Pomocy w Kępiu. Ostatnie prace przy rozbudowie, jak podkreślała dyr. Szyfko, nie byłyby możliwe bez dotacji z budżetu państwa i udziału gminy. Dzięki temu w Kępiu funkcjonuje miejsce przyjazne dla osób chorych i potrzebujących. Na potwierdzenie tych słów, zebrani obejrzeli prezentację pokazującą codzienną działalność ośrodka i podziwiali krótką część artystyczną w wykonaniu podopiecznych, w tym poetycką twórczość Genowefy Gierat.

Wójt Jan Zbigniew Basa przypomniał także historię powstania ŚDS. Wówczas z dyr. Wojciechem Pengielem robili wszystko, by doprowadzić nie tylko do zagospodarowania budynku, ale przede wszystkim by utworzyć miejsca aktywizujące dla mieszkańców potrzebujących pomocy. Było to wielkie wyzwanie, które rzutem na taśmę, udało się zrealizować i owocuje do dziś. Również, jak zauważył wójt, pozyskanie dotacji na rozbudowę nie było łatwe, bowiem tylko 3 gminy i bodajże 7 powiatów w Małopolsce otrzymały promesy na tego typu przedsięwzięcia.

Sołtys Kępia Dariusz Skóra dziękując wszystkim odpowiedzialnym za powstanie i rozbudowę ośrodka, odniósł się do historii samego budynku, który z inicjatywy społecznej powstał jako szkoła podstawowa. Od tego czasu, przeżywał chwile wzniosłe i chwile upadku. Wyraził podziw nad odnowionymi wnętrzami obiektu, które znał od lat, bowiem przed laty w szkole uczyła jego śp. małżonka.

– Cieszę się, że wszyscy zgromadzeni tu państwo, znaleźliście w tym domu swoje miejsce, gdzie się spotykacie, dzielicie się swoimi smutkami i radościami – mówiła przewodnicząca Teresa Florek. W imieniu Rady Gminy złożyła wszystkim serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne.

O symbolice „Domu” w Kępiu, z którego funkcjonowania ma wielką satysfakcję, mówił Wojciech Pengiel. On również opowiadał o perturbacjach związanych z uruchomieniem ŚDS-u. Zakończyło się to dużym sukcesem, bowiem przed dwoma laty na 182 gminy w Województwie Małopolskim otwarto tylko dwie takie placówki – w Kępiu i w Limanowej.

Po poświęceniu placówki przez ks. Władysława Ogonowskiego, przyszedł czas na jego zwiedzanie. ŚDS wzbogacił się o nową świetlicę. Przeniesiono pokój wyciszeń i dobudowano dwie łazienki.

Jak mówiła dla portalu Miechowski.pl dyr. Anna Szyfko,  już rozpoznaje możliwości kolejnej rozbudowy placówki, bowiem budynek po byłej szkole w Kępiu ma w zanadrzu niewykorzystane dotąd piętro. Choć nie jest to łatwe, bo do jego zafunkcjonowania jest potrzebna winda, co rodzi duże koszty. Jednak w pierwszej kolejności, dyrektor chciałaby zadbać o wygląd obiektu z zewnątrz – nową elewację, rynny, a także o najbliższe otoczenie.

Krzysztof Capiga