Otwarcie parkingu Park&Ride przy dworcu PKP w Miechowie

0
1866
Nowy parking przy Dworcu PKP w Miechowie

W środę, 18 grudnia odbyło się otwarcie parkingu Park&Ride przy dworcu PKP w Miechowie, którego uroczyście dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Miechów – Dariusz Marczewski w obecności Wicemarszałka Województwa Małopolskiego – Łukasza Smółki oraz przybyłych gości.

Parking otwarto przy udziale wiceburmistrza Miechowa – Andrzeja Banaśkiewicza, skarbnik Gminy Miechów – Doroty Maciaszek, przewodniczącego Rady Miejskiej – Zenona Czekaja, radnych Rady Miejskiej, przedstawicieli wykonawcy oraz pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie odpowiedzialnych za realizację inwestycji i pozyskanie funduszy na powyższy cel.

W otwarciu nowoczesnego parkingu P&R w Miechowie uczestniczyli: starosta miechowski – Jacek Kobyłka, członek Zarządu Powiatu – Wojciech Domagała, przewodniczący Rady Powiatu – Krzysztof Świerczek, wójt Gminy Kozłów – Jan Zbigniew Basa, przedstawiciele lokalnych instytucji oraz mediów.

Inwestycja zrealizowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach zadania „Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingu P&R na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Miechowie” (Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR). Inwestorem była Gmina Miechów).

Całkowita wartość projektu: 3 367 198,80 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 786 187,79 zł
Wartość dofinansowania:  2 368 259,61 zł

  • Termin podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Miechów – 8 grudnia 2017 roku.
  • Termin podpisania umowy z wykonawcą na zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”  – 19 lutego 2018 roku. 
  • Termin zakończenia zadania zgodnie z umową – 20 grudnia 2019 roku.
  • Przekazanie placu budowy odbyło się 11 stycznia 2019 roku, po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę.

Zadanie wykonała firma: AG SYSTEM Sp. z o. o. z Krakowa, a nadzorowane było przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Sebastiana Gwizdka. Pierwszą część inwestycji stanowiło opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę. W zakresie robót budowlanych, wykonano parking po stronie północnej dworca kolejowego (posiadający 72 miejsca postojowe), który udostępniono
do użytkowania 1 lipca 2019 r.

Drugi  etap stanowiło wykonanie parkingu przy ul. Kraszewskiego, infrastruktury przed budynkiem Dworca PKP, a także parkingu po południowej jego stronie. Prace zakończono 10 grudnia 2019 roku.

W zakresie inwestycji wykonano: 151 miejsc postojowych,
w tym:

  • 7 dla osób niepełnosprawnych
  • 2 dla rodzin z dziećmi
  • 1 Kiss&Ride
  • 3 stanowiska Taxi
  • 4 miejsca dla autobusów

Parking Bike&Ride
Przystanek komunikacji zbiorowej

Parking wyposażony jest w instalację teletechniczną wraz z monitoringiem, tablice o dostępności wolnych miejsc postojowych oraz oprawy oświetleniowe typu LED (w tym osiem opraw solarnych).  W ramach prac wykonano również kanalizację deszczową, sanitarną, zasilanie pod automat Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej.

Dopełnieniem zrealizowanego zadania są nasadzenia drzew i krzewów na terenie parkingu. Parking będzie bezpłatny i czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu, dostępny dla osób korzystających z komunikacji zbiorowej.   

(UGiM)