Ambasador Jerzy Drożdż z wizytą w Miechowie

0
605

12 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy i Miasta gościł Ambasador Tytularny Jerzy Drożdż – Honorowy Obywatel Miechowa. 

Jerzy Drożdż spotkał się z Burmistrzem Miechowa – Dariuszem Marczewskim oraz uczniami szkół z terenu gminy Miechów. Podczas spotkania zdradził uczniom tajemnice swoich sukcesów, opowiedział o przebiegu pracy zawodowej oraz o związkach z rodzinnym miastem Miechowem.

Jerzy Drożdż pełni obecnie funkcję Dyrektora Biura Współpracy z Zagranicą w Krajowej Izbie Gospodarczej. Jest absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Moskwie, znającym kilka języków (angielski, turecki, francuski).

Od 1979 roku swoją karierę związał z polską służbą dyplomatyczną. Był członkiem korpusów dyplomatycznych w Turcji, Francji, Belgii, Luksemburgu, działaczem środowisk polonijnych, wykładowcą i nauczycielem akademickim, a także przewodniczącym stałego przedstawicielstwa RP prowadzącym przygotowania dla polskiej prezydencji w UE.

Jerzy Drożdż zasłużył się promowaniem Ziemi Miechowskiej i zainicjowaniem współpracy partnerskiej rodzinnego Miechowa z belgijskim Hevre.

Jego kompetencje i posiadane kwalifikacje sprawiły, że pozostaje on cenionym autorem prac  naukowych, prowadził również zajęcia będąc wykładowcą akademickim  w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie. Współpracował też z Akademią Dyplomatyczną Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w Warszawie.

W ostatnich dniach (10 grudnia) odznaczony został Medalem okolicznościowym z okazji 100 – lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Przebieg pracy zawodowej:

 • Radca Minister, Szef Kancelarii, Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej;
 • Wicedyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Warszawa;
 • Kierownik Sekcji (Central & Europy Południowo-Wschodniej), MSZ, Warszawa;
 • Konsul Generalny RP w Brukseli;
 • Konsul Generalny RP w Brukseli i Luksemburgu;
 • Konsul Generalny RP, Lille;
 • Radca – Przedstawiciel Polskiej Izby Handlowej we Francji, Biuro Radcy Handlowego i Gospodarczego, Ambasada RP w Paryżu;
 • Senior Ekspert w Departamencie Europy MSZ;
 • Drugi Sekretarz, Ambasada RP, Ankara;
 • Protokół Dyplomatyczny, MSZ, Warszawa;
 • Konsulat Generalny RP w Stambule;
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Warszawa

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Jerzy Dróżdż przekazał uczniom, przedstawicielom miechowskiego samorządu oraz wszystkim mieszkańcom naszego miasta serdeczne życzenia. Wspomniał, że zawsze chętnie wraca do swojego rodzinnego miasta, gdzie jest zawsze życzliwie przyjmowany przez Miechowian.