Dzień Tolerancji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Książu Wielkim

0
891

21 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Książu Wielkim obchodzono Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Celem obchodów Dnia Tolerancji jest kształtowanie postawy tolerancji wśród dzieci i młodzieży, umiejętności patrzenia w przyszłości na świat bez dyskryminacji, postępowania zgodnie z Deklaracją Zasad Tolerancji.

Oto, jak brzmi Deklaracja Zasad Tolerancji:

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary.

Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek.

Tolerancja – wartość, która czyni możliwym spokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny, kulturą pokoju”.

By uświetnić ten dzień i nadać mu charakter wyjątkowy, szkolni młodzi artyści prezentowali swoje zdolności i talenty wokalno-instrumentalne przed mieszkańcami Domu Kombatanta, uczestnikami Ośrodka Rehabilitacujno-Edukacyjno-Wychowawczego z Miechowa wraz z ich opiekunami, a także przedstawicielami Klubu Seniora z Książa Wielkiego „Młodzi Duchem”.

W tym dniu uczniowie integrowali się z gośćmi prowadząc rozmowy i wspólnie śpiewając, jednak  równie ważnym działaniem było wsparcie dla Kacpra,  9-letniego chłopca, który cierpi na rzadko spotykaną chorobę – karłowatość diastroficzną i oczekuje na zoperowanie drugiej nogi.

Działając w szczytnym celu, wszystkie dzieci i przedszkolaki oraz ich rodzice z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w pomoc chłopcu. Dzieci oddały swoje zabawki, a rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście, przekazali na konto fundacji  wspierającej chłopca łączną kwotę w wysokości 4265 złotych.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję: uczniom, przedszkolakom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły, zaproszonym gościom, serdecznie dziękujemy za Dzień Tolerancji.

Koordynator akcji: Lucyna Błaszkiewicz i Katarzyna Magiera