Modernizacja oświetlenia na os. Parkowym – etap II

0
297

Zakończyły się prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta Miechów. Inwestycja obejmowała – „Budowę oświetlenia ulicznego na os. Parkowym – etap II”.

Prace polegały na wymianie istniejących słupów oraz starych opraw oświetleniowych na energooszczędne typu  LED. W najbliższych tygodniach PGE przystąpi do usunięcia starych słupów i linii napowietrznej.

Zadanie sfinansowane zostało z budżetu Gminy i Miasta Miechów. Wartość robót to kwota 55 923,04 zł. Wykonawcą robót był „Zakład Usługowy Instalacje Montaż Pomiary Elektryczne” z Olkusza.