Książowiacy z koncertem w Antolce dla Niepodległej

0
593

Listopad to dla Polaków miesiąc, w którym czcimy naszych bohaterów narodowych, wspominamy dzieje narodu polskiego, jego krętą drogę do niepodległości.

W Szkole Podstawowej w Antolce nauczyciele prowadzili  wiele działań, aby przybliżyć uczniom  wydarzenia historyczne  związane z naszą Ojczyzną oraz kształtować w nich postawy patriotyczne. Ukoronowaniem tych działań było zaproszenie Zespołu Folklorystycznego „Książowiacy”, który 26 listopada 2019 r. wystąpił z koncertem pieśni patriotycznych dla całej społeczności szkolnej.

W pierwszej części Książowiacy zaprezentowali pieśni związane z Józefem Piłsudskim, a następnie przypomnieli 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej, śpiewając pieśni z tamtego okresu oraz piosenki partyzanckie. Na zakończenie wszyscy wspólnie odśpiewali „Legiony” i „Piechotę”. Dla uczniów była to niezapomniana lekcja historii i patriotyzmu.