Plac ”Północna Pierzeja Rynku” w Miechowie – po przebudowie

0
786

Gmina Miechów zakończyła realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie parkingu „Północna Pierzeja Rynku w Miechowie”.

W ramach umowy z wykonawcą zrealizowano zakres prac, który obejmował m.in.: utwardzenie nawierzchni placu poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej, ułożenie krawężników betonowych oraz wydzielenie potencjalnych obszarów do postoju i poruszania się pojazdów.

Modernizacja gminnego placu w centrum Miechowa obejmowała także remont systemu odwodnienia poprzez wykonanie dodatkowego przyłącza kanalizacji deszczowej, dodatkowych studni rewizyjnych i studzienek wpustowych.

Obszar parkingu przeznaczony do poruszania się pojazdów oznaczony został kolorem brązowym, a miejsca przeznaczone do parkowania kolorem szarym (popielatym).

W najbliższych czasie zamontowane zostanie oświetlenie całego terenu.

Koszt powyższego przedsięwzięcia wyniósł 397 816,44 zł. Prace zrealizowała firma: Usługi Remontowo-Budowlane z Sępichowa.