29 października br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie odbyły się warsztaty dotyczące tworzenia polityki senioralnej w gminie Miechów. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki przeprowadzonej w ostatnich miesiącach diagnozy potrzeb i problemów seniorów (zebrano 450 ankiet, przeprowadzono 3 tematyczne wywiady fokusowe).

Na podstawie wyników określono główne cele, priorytety i działania na rzecz osób starszych, które powinny znaleźć się w dokumencie polityki senioralnej.

W spotkaniu udział wzięli seniorzy z terenu gminy Miechów oraz zaproszeni goście: Dariusz Marczewski, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, Helena Kruszec, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Miechowie, Roman Piwowarski, Radny Rady Miejskiej w Miechowie, Janusz Patyna, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Regina Siudak, Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie, Maria Słuszniak, Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miechowie, przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Kultury i Sportu w Miechowie.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu pt. „Przestrzeń dla seniorów 2.0”, realizowanego przez Fundację Mapa Pasji ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.