Szkoła w Kozłowie – „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

0
548

W 2015 r. Szkoła Podstawowa w Kozłowie przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Jego celem jest promocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkołach. W ramach tego projektu szkoła otrzymała Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. Certyfikat przyznawany jest szkole na okres 2 lat po odpowiedniej kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, na każdym z jego etapów.

W ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa Szkoła Podstawowa w Kozłowie otrzymała przedłużenie certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” na kolejne 5 lat. Uroczystego wręczenia Certyfikatu  dokonał 28 października 2019 r. Komendant Powiatowy Policji w Miechowie młodszy inspektor Andrzej Kot.