Uczniowie z SP Książ Mały dołączyli do  akcji „Szkoła pamięta”

0
769

Każdego roku przed dniem Wszystkich Świętych dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Książu Małym odwiedzają i porządkują groby osób zasłużonych i cenionych w naszej społeczności, miejsca pamięci oraz groby zmarłych nauczycieli uczących kiedyś w naszej szkole.

W tym roku 25 października włączyliśmy się do akcji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  – „Szkoła pamięta”.

Celem tej  inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających  ważne  wydarzenia tj. 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, a także uczczenie pamięci o wydarzeniach i postaciach  historii lokalnej.

Dzieci pod opieką nauczycieli- wychowawców porządkowały groby, zapalały znicze,  zapoznawały się z historią mieszkańców Trzonowa, zamordowanych przez nazistów podczas II wojny światowej, odwiedzali  groby  nieżyjących już pedagogów i pracowników szkoły.

Pod obeliskiem upamiętniającym wszystkich poległych  za wolność i niepodległość Polski zapalono znicze i uczczono pamięć bohaterów minutą ciszy.

Na lekcjach wychowawczych realizowano tematy takie jak: „Pamięć o tych, którzy odeszli” , „Cmentarze, miejsca szczególnego szacunku”, uwrażliwiając w ten sposób młode pokolenie na potrzebę pielęgnowania pamięci o zmarłych.

Od kilku lat członkinie zaprzyjaźnionego  ze szkołą KGW dołączają też  do działań i  wspólnie z dziećmi porządkują i dekorują groby własnoręcznie zrobionymi wiązankami.