Świeć (od)blaskiem na drodze!

0
549

Udział Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie w projekcie „Odblaskowa Szkoła” stał się już niemal tradycją dla uczniów, którzy chętnie dzielą się wiedzą o przepisach ruchu drogowego.

10 października 2019 r. zaproszeni do szkoły seniorzy ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępiu, mieli okazję obejrzeć widowisko artystyczne pt. „ Bądź widoczny na drodze”. Te międzypokoleniowe spotkania mają na celu przypominanie i uświadomienie, jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znajomość znaków drogowych, przestrzeganie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bycie widocznym o zmroku, w czym mogą pomóc różnego rodzaju odblaski. Przedstawienie przygotowane przez dzieci pod opieką Patrycji Leśniewskiej i Agnieszki Brychner pokazało, że zarówno starsi jak i młodsi uczestnicy ruchu drogowego mogą się od siebie wiele nauczyć.

Akcja pt. „Odblaskowa Szkoła” jest skierowana do całej społeczności lokalnej Gminy Kozłów i będzie realizowana do końca października.