Nagrody Starosty Miechowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

0
1120

We wtorek 15 października 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Miechowie, starosta Jacek Kobyłka spotkał się z dyrektorami i nauczycielami szkół oraz placówek oświatowych, których wyróżnił z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Doceniając zgromadzonych na uroczystości zasługi w pracy pedagogicznej, w twórczy wkład w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia oraz zaangażowanie na rzecz szkoły, placówki i środowiska, starosta dziękował za ich działania, które w obecnym czasie są bardzo trudne. Gospodarz powiatu mówił o mnogości zadań w szkołach. To już nie tylko proces dydaktyczny, ale też wychowawczy, opiekuńczy, profilaktyki z różnych dziedzin i wiele innych.

Starosta wspomniał także o tegorocznej rekrutacji, która choć nie była łatwa z racji reformy, zakończyła się sukcesem. Mówił także o czekających władze powiatu zadaniach inwestycyjnych, w tym modernizacji boiska przy Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, montażu monitoringu jakości powietrza przy Liceum Ogólnokształcącym oraz o wyzwaniach na przyszłość, – m.in. oczekiwanej budowie łącznika w Zespole Szkół Nr I.

Nagrody Starosty Miechowskiego otrzymali następujący dyrektorzy i nauczyciele:

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie:
dyr. Marzena Samborska, wicedyr. Władysław Mastrzykowski, Andrzej Wachacki

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie:
dyr. Maria Paschek, wicedyr. Monika Marzec, Ewelina Konewecka – Smok

Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Miechowie:
dyr. Zygmunt Dróżdż, Agnieszka Skoczeń

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zagorzycach:
dyr. Wojciech Pengiel

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miechowie:
dyr. Anna Kopeć

Bursa Szkolna w Miechowie:
dyr. Elżbieta Piwowarska