Tablica pamięci AK zawisła w kozłowskiej szkole

0
1693

W 80. rocznicę powstania polskiego państwa podziemnego oraz w 75. rocznicę rozpoczęcia akcji „Burza”, w piątek 4 października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Kozłowie uroczyście odsłonięto tablicę pamięci żołnierzy i dowódców placówek: Kozłów krypt. „Kozica”, Marcinowice” krypt. „Mors” Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej 5 oraz 6 Kompanii 112 PP 106 Dywizji Piechoty AK. Na tablicy wyryto nazwiska najbardziej zasłużonych w działania konspiracyjne AK na kozłowskiej ziemi. Są to: ppor. Mieczysław Stachnik „Śmiech”, kpr. pchor. Stanisław Zynek „Dzięcioł”, ppor. Tomasz Adrianowicz „Pazur”, ppor. Czesław Dziubek „”Hardy”, st. sierż. Jan Chećko „Pomidor”, „Puls”.

Wśród gości powitanych przez dyr. szkoły Leszka Misiaka, w uroczystości wzięli m.in. udział przedstawiciele fundatorów tablicy – Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie – por. Krystyna Dąbrowska, ks. prof. Józef Marecki, Ryszard Chećko, Jan Wnuk, Janusz Jurkowski, Teresa Eckhardt de Eckenfeld, Józef Trzcionka. Obecni byli również przedstawiciele władz powiatu miechowskiego – starosta Jacek Kobyłka, członek Zarządu Rafał Pawlik oraz gospodarz kozłowskiej ziemi – wójt Jan Zbigniew Basa.

Po odsłonięciu i poświęceniu tablicy pamiątkowej, artystycznie zaprezentowali się uczniowie szkoły. Były pieśni patriotyczne, wiersze oraz przedstawione fakty z działań konspiracyjnych AK na terenie ziemi kozłowskiej.

„Nigdy nie zapomnij, ile zawdzięczasz tym, którzy żyli przed tobą”… Maksymę H. J Browna, która przyświecała temu wydarzeniu, rozwinął wójt Jan Zbigniew Basa. Wspomniał o czasach, gdy historia była zakłamywana. Dlatego, jak podkreślał, dziś tak ważne jest przekazywanie prawdziwej historii kolejnym pokoleniom.

Przy tej okazji wójt Basa dał świadectwo o swoim ojcu – Stanisławie Basie pseudonim „Grab”, który jak się okazuje, był żołnierzem kampanii wrześniowej, a potem po ucieczce z sowieckiej niewoli, po powrocie w swe rodzinne strony 15 lutego 1942 r. służył w kozłowskiej placówce konspiracyjnej AK jako dowódca Drużyny 4 w Przysiece.

Starosta Jacek Kobyłka dziękował za wspaniałą lekcję historii. Mówił o zasługach tych wymienionych na tablicy oraz tych niewymienionych, dzięki którym dziś możemy żyć w wolnej Polsce i spotykać się przy okazji takich wydarzeń jak w Kozłowie. Starosta dziękował również dyrektorowi i nauczycielom za włączenie do programu wychowawczego elementów miejscowej historii.

O misji upamiętnienia tego co było i przywrócenia pamięci o naszych ojcach, dziadkach i babciach, mówił ks. prof. Józef Marecki ze Stowarzyszenia 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej, członek krakowskiego Kolegium IPN. Dziękował gospodarzom ziemi miechowskiej, że sztandar przyszłości, sztandar sprawy narodowej dźwigają wespół z nauczycielami, z tymi którzy odpowiadają za przyszłe pokolenia.

(ck)