Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Szkole Podstawowej w Książu Małym

0
451

Uczniowie SP w Książu Małym każdego roku przyłączają się do akcji edukacyjnej – „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” – prowadzonej na całym świecie . W tym roku do akcji zgłosiło się 5862 szkoły.

Koordynatorem akcji szkolnej, która miała miejsce 4 października 2019 r. była Małgorzata Banaszek – nauczyciel matematyki. Jej celem było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki zarówno wśród uczniów, pracowników i rodziców.

Akcja była świetną okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach oraz pokazania uczniom, że matematyka nie jest straszna, można się jej nauczyć, można się nią bawić i da się ją lubić. Przy okazji tego wydarzenia szkoła realizuje kierunek polityki oświatowej państwa – „ Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.”

„Tabliczkowa wiedza” sprawdzana była w niecodzienny sposób – podczas krótkich egzaminów. Egzaminatorami byli uczniowie. Tworzyli oni specjalne Komisje oraz Patrole Egzaminacyjne. Zaopatrzeni w losy przepytywali kolegów oraz dorosłych.

Do akcji włączyła się również klasa III wraz z wychowawcą Małgorzatą Sojką. Uczniowie na tym etapie wykazali się znajomością tabliczki mnożenia, dobrze radzili sobie z zadaniami, o czym świadczy ilość otrzymanych certyfikatów – „Mistrza tabliczki mnożenia”. Każda uczeń, który odpowiedział na pytania z losu, otrzymywał tytuł „Eksperta Tabliczki Mnożenia” oraz imienną legitymację. Posiadanie legitymacji jest ogromną motywacją dla dzieci do dalszego pogłębiania wiedzy matematycznej i osiągania lepszych wyników w szkole.

Po ogólnym „egzaminie” uczniowie w klasach na wszystkich przedmiotach mogli rozwiązywać liczne zadania z zastosowaniem tabliczki mnożenia, krzyżówki i rebusy specjalnie przygotowane na ten dzień.