Wspólna walka z „wykluczeniem komunikacyjnym”

0
583

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk stojąc w poniedziałek 16 września w Przybysławicach na granicy gminy Kozłów i Książ Wielki, stwierdził w imieniu polskiego rządu, iż w ramach „walki z wykluczeniem komunikacyjnym” wręcza staroście Jackowi Kobyłce oraz wójtom tych obu gmin symboliczne czeki na wsparcie modernizacji lokalnych dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Czek dla powiatu opiewa na 2.538.988 zł i stanowi połowę kosztów przebudowy drogi powiatowej nr 1193K na odcinku Rzędowice, Mianocice, Książ Wielki. Prace przy tej drodze na terenie Przybysławic, też z dofinansowaniem, zostały już bowiem wykonane wcześniej.

Marek Szopa wójt Gminy Książ Wielki otrzymał czek na kwotę 475.082 zł, która zostanie skierowana na dofinansowanie przebudowy dróg wewnętrznych (ulicy Poniatowskiego i ulicy Łaskiego) w stolicy tej gminy. Natomiast Jan Zbigniew Basa wójt Gminy Kozłów odebrał czek na 103.064 zł z przeznaczeniem na remont drogi Przybysławice – Przesieka.

Przewodniczący Rady Powiatu Miechowskiego Krzysztof Świerczek, dziękując ministrowi Andrzejowi Adamczykowi oraz towarzyszącemu mu wojewodzie małopolskiemu Piotrowi Ćwikowi za przekazane fundusze na modernizację dróg, podkreślił, iż są to kolejne znaczące kwoty skierowane przez rząd na nasze drogi lokalne. A jak dodał starosta Jacek Kobyłka, inwestycje te są kluczowe dla mieszkańców, gdyż w znacznym stopniu poprawiają jakość ich życia.