Budowa ścieżki rowerowej w gminie Miechów – kolejny etap prac

0
434

Trwają prace związane z budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Podmiejskiej, w kierunku północnej obwodnicy Miechowa, a także chodnika wzdłuż ul. Szewskiej w Miechowie.

Inwestycja realizowana jest przez gminę Miechów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach partnerskiego projektu pn.:„Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców”.

Całość przedsięwzięcia obejmuje budowę odcinków ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, pieszo-rowerowo-jezdnych (z warunkowym dopuszczeniem dojazdu do posesji), miejsc do obsługi i wypoczynku rowerzystów(MOR) oraz punków typu bike&ride.

W ramach powyższego projektu, wykonano obecnie odcinek od Bukowskiej Woli do ul. Topolowej w Miechowie. W kolejnym miesiącu, rozpocznie się realizacja prac na odcinku od obwodnicy przez las Chodowki.

Przedsięwzięcie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj przez firmę Matex z Nasiechowic. Termin zakończenia – kwiecień 2020.