Modernizacja oświetlenia na os. Parkowym – etap II

0
255

Rozpoczynają się prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta Miechów. Inwestycja obejmuje – „Budowę oświetlenia ulicznego na os. Parkowym – etap II”.

Prace polegają na wymianie istniejących słupów oraz starych opraw oświetleniowych na energooszczędne typu  LED.

Zadanie finansowane jest z Budżetu Gminy i Miasta Miechów. Wartość robót to kwota 55 923,04 zł. Wykonawcą jest „Zakład Usługowy Instalacje Montaż Pomiary Elektryczne”
z Olkusza.

Modernizacja oświetlenia potrwa do połowy listopada br.

(ugim)