Przekazanie placu budowy – ul. Zagrody w Miechowie

0
369

W poniedziałek 9 września przekazano placu budowy dla zadania inwestycyjnego pn.:„Remont drogi gminnej ul. Zagrody w Miechowie dł. 0,520 km”.

Wykonawcą robót jest firma PRODiM Oskar Niezabitowski. Planowany termin realizacji zadania to 15 października 2019 r.