Powiatowe ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze na terenie miechowskiego Szpitala

0
729

W piątek 6 września 2019 r. o godz. 10.00 podczas prowadzonego remontu w wyniku złego zabezpieczenia prowadzonych prac pożarowo niebezpiecznych powstał pożar na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym w budynku „F” Szpitala św. Anny w Miechowie (II piętro). Rozwijający się pożar spowodował duże zadymienie na oddziale. Akcja gaśnicza podjęta przez personel przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego nie przyniosła oczekiwanego rezultatu, dodatkowo troje z nich uległo poparzeniu i zatruciu toksycznymi produktami spalania. Pracownicy szpitala podjęli jednocześnie próbę ewakuacji pacjentów znajdujących się na oddziale. Niestety szybko rozwijający się pożar i duże zadymienie odcięły drogę ewakuacji co najmniej kilku pacjentom. Kierownik oddziału telefonicznie zaalarmował Państwową Straż Pożarną przekazując informację o zaistniałym zdarzeniu. Taką informację przekazał również zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego Dyrektorowi Szpitala, który zarządził ewakuację bloku „F”…

To tylko fragment scenariusza powiatowych ćwiczeń, które skoncentrowały przy obiekcie miechowskiego szpitala szereg jednostek Straży Pożarnej, Policji i Państwowego Ratownictwa Medycznego. W akcji uczestniczyli strażacy zawodowi z Jednostek Ratowniczo Gaśniczych z Miechowa, Proszowic i Olkusza. Wspierali ich ochotnicy z terenu powiatu miechowskiego – OSP Przybysławice, OSP Charsznica, OSP Bukowska Wola, OSP Kalina Wielka, OSP Falniów oraz spoza Miechowszczyzny – OSP Bukowno Stare, OSP Dłużec, OSP Bydlin. Ćwiczenia koordynowało Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w obecności starosty powiatu miechowskiego – Jacka Kobyłki. Kierownikiem ćwiczeń był komendant KP PSP mł. bryg. Michał Majda, a działaniami ratowniczymi kierowali – zastępca komendanta st. kpt. Mariusz Idzik oraz dowódca JRG – mł. bryg. Paweł Miś. Pozorację zapewnili uczniowie Zespołu Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych z Książa Wielkiego.