Kolejne remonty dróg gminnych w Miechowie zakończone

0
462

6 września br. w Miechowie dokonano odbioru robót następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Bieżąca konserwacja istniejącej nawierzchni drogi dz. nr ewid. 2464/2, 2463/2, 2465/8, 2449/95 na os. Żeromskiego w Miechowie, zakres robót obejmował:

roboty przygotowawcze,
– wyrównanie podbudowy,
– nawierzchnia bitumiczna.

Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 50 230,74 zł brutto.

2.”Remont (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 2025/70 na os. Sikorskiego w Miechowie (przy garażach), zakres robót obejmował:

– roboty przygotowawcze
roboty ziemne
– nawierzchnia bitumiczna.

Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 49 025,83 brutto.

Wykonawcą robót była firma Zakład Robót Drogowych DUKT S. A. z Nowin. Podczas odbioru obecni byli również: Dariusz Marczewski – burmistrz Gminy i Miasta Miechów, inspektor nadzoru, pracownicy tut. Urzędu oraz przedstawiciele osiedli.

We wrześniu i październiku realizowane będą remonty na drogach gminnych, na terenie miasta: ul. Łukasińskiego, ul. Polna, os. Parkowe, os. Sikorskiego oraz w miejscowościach: Sławice Szlacheckie, Nasiechowice i Zapustka.

(ugim)