Świadomość Twoją Tarczą – kampania informacyjna w Miechowie

0
331

W piątek 6 września 2019 r. w godz. 10.00-16.00 zapraszamy do udziału w spotkaniu organizowanym w ramach kampanii informacyjno – promocyjnej „Świadomość Twoją Tarczą”.

Mobilny Punkt projektu „ Świadomość Twoją Tarczą” pojawi się w Miechowie na placu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Uczestnicy eventu będą mogli uzyskać informacje prawne nt. niealimentacji, przemocy domowej, przestępstw przeciwko osobom starszym oraz nielegalnym praktykom firm pożyczkowych i niedozwolonym działaniom firm windykacyjnych. Jednocześnie uzyskają rzetelne informacje związane z dochodzeniem roszczeń cywilnoprawnych (odszkodowanie i zadośćuczynienia) przez osoby pokrzywdzone przestępstwem.

Harmonogram

10.00 start wydarzenia

12.00 prelekcja nt. „Prawa pokrzywdzonego w postępowaniu karnym”

13.00 mini szkolenie nt. Kształtowanie odpowiednich postaw i radzenie sobie z sytuacjami stresującymi, niebezpiecznymi i niosącymi ryzyka

16.00 koniec wydarzenia

Świadomość Twoją Tarczą to kampania informacyjno – promocyjna realizowana przez Fundację Cognitio, współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwość.