Boisko przy Zespole Szkół Nr 2 będzie odnowione

0
987
Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Świerczek prezentuje projekt modernizacji boiska przy ZS Nr 2 w Miechowie

Taką informację, wyczekiwaną od lat przez dyrekcję, grono pedagogiczne i uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, w poniedziałek 2 września na inauguracji roku szkolnego 2019/2020 przekazał przewodniczący Rady Powiatu – Krzysztof Świerczek. Powiat miechowski pozyskał na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1 588 000 zł (50% zadania) w ramach „Sportowej Polski – Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Przewidziano remont boisk do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki oraz budowę bieżni okrężnej długości 250 m.

– Obdarzajcie nas zaufaniem! Jesteśmy tutaj z Wami tylko dlatego, że Wy tu jesteście – podkreślała dyr. Maria Paschek witając w murach szkolnych uczniów, również tych licznie zrekrutowanych do klas pierwszych. W roku szkolnym 2019-2020 naukę w ZS Nr 2 im. Jana Pawła II rozpoczyna 725 uczniów i słuchaczy: w tym w Technikum 619 uczniów, a w klasach I Technikum – 277 uczniów. Będą się oni kształcić się w 6. zawodach: technik teleinformatyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik spedytor. Ponadto ze szkoły policealnej skorzysta 20 osób, a z kwalifikacyjnych kursów zawodowych – 86.

Rozpoczęcie roku szkolnego ZS Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie

Na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Świerczka dyrektor Paschek złożyła podziękowanie Radzie i Zarządowi Powiatu za każdy gest szacunku, zrozumienia i życzliwości dla potrzeb uczniów, nauczycieli, pracowników oraz dyrekcji ZS Nr 2 im. Jana Pawła II.

Rozpoczęcie roku szkolnego w „Mechaniku” zbiegło się z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej, stąd obecność w gronie gości kombatantów – kpt. Antoniego Sieleckiego i Marianny Surma, którym towarzyszyła Małgorzata Kobińska, kierownik DPS Dom Kombatanta. Wraz z młodzieżą, nauczycielami, dyrekcją Szkoły i rodzicami, goście wzięli udział w akcji „Przerwany Marsz…” Pamiętniki pokoleń”. Przybyli, aby dokończyć – tak brutalnie przerwaną dla tysięcy polskich dzieci przed 80 – ciu laty edukację. Kapitan Antoni Sielecki podzielił się z młodzieżą wspomnieniami z tragicznych dni września 1939 r. Mówił o losach pokolenia wojny, o wartości pokoju, współpracy, szacunku i więzi miedzy pokoleniami, potrzebie nauki dla rozumienia rzeczywistości, o patriotyzmie. Swoim wspomnieniem podzieliła się również Marianna Surma.

Kapitan Antoni Sielecki dzieli się wspomnieniami związanymi z wybuchem II wojny światowej