Zakończenie w Kozłowie projektu Małopolski e-Senior 

0
507

Zakończenie projektu Małopolski e-Senior odbyło się 29 sierpnia 2019 r. Projekt był realizowany przez Gminę Kozłów i Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. 

Zajęcia odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kozłowie i Środowiskowym Domu Samopomocy w Kępiu. 

Po skończonym kursie Seniorzy otrzymali tablety na własność, certyfikaty i drobne upominki. 

Gratulujemy wytrwałości i zdobytej wiedzy.