Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w miechowskim „Ekonomiku”

0
1230

320. uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie oraz ich starsi koledzy i koleżanki, w poniedziałek 2 września rozpoczęli uroczyście rok szkolny 2019/2020. W inauguracji nauki uczestniczył starosta powiatu miechowskiego Jacek Kobyłka, proboszcz Parafii Grobu Bożego ks. Franciszek Siarek oraz przewodniczące Rady Rodziców – Małgorzata Konieczna i Agnieszka Idzik.

Dyrektor Marzena Samborska przypomniała, iż nowy rok szkolny będzie szczególny, bowiem w wyniku reformy naukę w „Ekonomiku” rozpoczynają dwa roczniki, absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych. Z tego tytułu realizowane będą różne podstawy programowe kształcenia ogólnego i jedna nowa podstawa kształcenia zawodowego. Pozostałe roczniki kształcić się będą starymi podstawami. – Pogodzenie tego wszystkiego wymaga od nas dużego trudu i wysiłku, wymaga wiedzy i zaangażowania dodatkowych sił jakże potrzebnych, by sprostać tym wszystkim wyzwaniom – podkreślała.

Dyrektor Samborska dziękowała pierwszoklasistom i ich rodzicom za to, że obdarzyli jej szkołę tak dużym zaufaniem. Zaznaczyła, iż wspólnie z organem prowadzącym zrobiła wszystko, by znaleźć dla wszystkich miejsce i zapewnić godne warunki nauczania. Na starcie edukacji dyrektor życzyła pierwszoklasistom nawiązania przyjaźni na całe życie, aby szkoła wyposażyła ich w wiedzę i umiejętności potrzebne w życiu i przyszłej pracy.

– Nie widziałem nigdy tylu młodych ludzi chętnych do no nauki – przyznał starosta Jacek Kobyłka. U progu nowego roku szkolnego życzył pierwszoklasistom szybkiej aklimatyzacji w nowej szkole. Starosta dziękował dyrekcji i nauczycielom za pracowite wakacje, czego efektem jest niezwykle udany nabór do klas pierwszych. Życzył wszystkim spokojnej pracy.

Mówiąc o kształceniu młodych pokoleń, ks. proboszcz Franciszek Siarek porównał ten trudny proces do orki. – Jeśli nie przyłoży się ręki do pługa, to nie będzie plonów – zaznaczył. Życzył uczniom klas pierwszych, by ich entuzjazm, radość i nadzieja rysujące się na twarzach podczas pierwszego dnia pobytu w nowej szkole, przetrwały do dnia ostatniego. Na ten czas nauki ks. proboszcz udzielił wszystkim błogosławieństwa.

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 przy okazji inauguracji nowego roku szkolnego jak co roku nie zapomnieli, iż to wydarzenie zbiega się z najtragiczniejszym wydarzeniem w historii XX-wieku. W sposób podniosły, uroczysty i artystyczny upamiętnili dzień, kiedy to 80 lat temu klasy nie doczekały się uczniów, zamiast szkolnego dzwonka tysiące młodych ludzi i nauczycieli usłyszało odgłosy bombardowań oraz huk dział. Wtedy to 1 września 1930 roku hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę i rozpoczęła się II wojna światowa.

(ck)