Wykonano pierwszy odcinek trasy pieszo-rowerowej na trasie wąskotorówki

0
653

Inwestycja realizowana jest przez gminę Miechów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach partnerskiego projektu pn.: „Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców”. 

Obecnie wykonano odcinek z nawierzchni bitumicznej o szerokości 4 m, biegnący po śladzie byłej kolejki wąskotorowej od Bukowskiej Woli do wysokości ul. Topolowej w Miechowie. Stanowi on ciąg pieszo-rowerowy z dopuszczeniem dojazdu do posesji.  

Całość inwestycji obejmuje budowę odcinków ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, pieszo-rowerowo-jezdnych (z warunkowym dopuszczeniem dojazdu do posesji), miejsc do obsługi i wypoczynku rowerzystów (MOR) oraz punków typu bike&ride.

Trasa rowerowa przebiegać będzie od  lasu Chodówki, przez ul. Podmiejską, ul. Folusz, ul. Kopernika, ul. Wspólną, ul. Szewską, ul Łąkową i ul. Graniczną do  Bukowskiej Woli. Prowadzić będzie przez tereny leśne (2,5 km), pola uprawne (3,6 km), tereny o charakterze luźnej zabudowy wiejskiej oraz przez część miasta o zwartej zabudowie jednorodzinnej (3,5 km).

Docelowa organizacja ruchu (oznakowanie) zostanie wprowadzona po zakończeniu robót. Przedsięwzięcie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj przez firmę Matex z Nasiechowic. Całkowita wartość zadania stanowi 5 486 129,48 zł. Termin zakończenia – kwiecień 2020.

fot. Łukasz Żurek