Przebudowa dróg na terenie gminy Gołcza

0
750

Przebudowa drogi gminnej Szreniawa – Gajówka o długości 2,053 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dobiegła końca. Razem z wybudowaną wcześniej ścieżką rowerową tworzy kompleksowy ciąg komunikacyjny. Inwestycja kosztowała 636 023,93 zł. Na realizację zadania nasza gmina otrzymała czek na dofinansowanie w wysokości 380 976 zł. Wykonawcą był Zakład Robót Drogowych DUKT z Nowin.

Na terenie gminy wykonano także modernizację dróg dojazdowych do pól w miejscowości Czaple Małe o łącznej długości 1738 m oraz w Kamienicy na odcinku 800 m. Wartość zadania to 292 311,96 zł, z czego 150 000 zł pozyskano z budżetu województwa małopolskiego. Wykonawcą inwestycji była firma P.H.U.P „Mika” Jerzy, Marcin, Rafał Migdał z Nasiechowic.

W ramach pozyskanych środków z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków intensywnych opadów atmosferycznych wykonano remont dróg gminnych Rzeżuśnia – Folwark (960 m) oraz Zawadka – Kamyk (300 m). Łączny koszt zadania to 224 632,44 zł, z czego 160 000 zł stanowi dotacja z budżetu państwa.